Viktig melding

Lukk meldinga

Stemmerett og manntall

Har du stemmerett? 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg dersom du er:

  • Norsk statsborger 
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet i Hå skal så snart det er mulig etter 30. juni, og til og med valgdagen, legges ut til ettersyn på følgende steder:                 

  • Servicetorget, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug
  • Nærbø bibliotek, Dalvegen 21, 4365 Nærbø
  • Ogna bibliotek, Kyrkjeberget 2, 4364 Sirevåg

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug

Vi kan også hjelpe deg med å kontrollere om du står i manntallet.
Ta kontakt på telefon 51 79 30 00.