Viktig melding

Lukk meldinga

Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2023

Valstyret i Hå kommune godkjente 04.05.2023 følgjande vallister til kommunestyrevalet 2023.

I samsvar med vallova § 6-7 blir godkjente vallister lagt ut til offentleg ettersyn. 
Godkjente vallister ligg og i servicetorget i Hå rådhus.