Til deg som er valmedarbeidar

Lurer du på noko?
Her finn du svar på spørsmål som du har, samt anna nytting informasjon i tilknyting til
kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
 

Du kan òg ta kontakt med  :

Marianne Espedal Boge Valansvarleg 51 79 30 12 / 936 60 854
Trude Høyland Valansvarleg 51 79 30 28
Ole von Erpecom Vikse Valmedarbeidar 51 79 30 11 / 905 95 642