Stortings- og sametingsval 2017

 Måndag 11.september er valdag.

Opningstidene vert like i alle vallokala i kommunen; kl. 09.00 -21.00.

Førehandsrøysting

Du kan førehandsrøysta frå og med 10.august til og med 8.september på desse stadene:

Servicetorget Hå rådhus (måndag til fredag kl.08:00 - 15:00)

Biblioteket på Nærbø (biblioteket si åpningstid)

Biblioteket på Ogna (biblioteket si åpningstid)

Ein nyheit ved årets val er at ein kan førehandsrøysta på kjøpesenter:

Amfi Nærbø (Nærbø handelslag). Det vil her vera anledning til å røysta frå og med 31.august til og med 7.september. Tidspunkt kl. 14:00- 19:00 (kl. 12:00 - 15:00).

Hå kommune legg òg til rette for å kunne motta førehandsrøyster på institusjonar og vidaregåande skule.

Alle tidspunkt og stader for førehandsrøysting vert kunngjort i aviser, på heimesida og på Facebook-sida til Hå kommune.

Kvar skal du røysta på valdagen?

På Varhaug og Vigrestad skal folk røysta ved Varhaug skule og Vigrestad storskule - slik som før.

Skulen på Ogna er under ombygging og av den grunn kjem me til å nytta biblioteket (bensinstasjonen) som vallokale.

I Nærbø røystekrins er det tid for endring.

Det har ved dei siste vala kome innspel om mykje kø og at lokalet er for lite. Valstyret i Hå har vedteke å endra røystestad i Nærbø krins; frå Nærbø ungdomsskule til Bø skule. Her er det stor parkeringsplass og lokalet er godt og eigna til val.

Kva parti kan du røysta på?

Godkjente listeforslag i Rogaland fylke. Vedteke i Fylkesvalgstyret 16. mai 2017.

 

Meir informasjon kring val i Hå kommune vil koma etterkvart.

Sist endra 19.05.2017
Fann du det du leita etter?