Stortings- og sametingsval 2017

 Stortings- og sametingsval 2017 vil finna stad

måndag 11.september 2017.

 Kommunestyret i Hå gjorde følgjande vedtak i sak 066/16

1. Stortings- og sametingsval 2017 i Hå kommune vert avvikla over ein dag,

    måndag 11. september 2017.

2. Opningstidene vert like i alle vallokala i kommunen, kl. 09.00 - 21.00.

 

Meir informasjon kring val i Hå kommune vil koma etterkvart.

Sist endra 03.02.2017
Fann du det du leita etter?