Har du stemmerett?

Desse har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsval:

  • Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgongen av 2019 og som er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Statsborgarar i andre nordiske land som har fylt 18 år innan utgongen av 2019, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgarar som har fylt 18 år innen utgongen av 2019, og som har vore registrert busett i Noreg samanhengende dei tre siste åra før valddagen.
  • 16- og 17- åringar får ikkje stemma ved dette valet.