Forsøk elektronisk valkort

Hå er ein av 18 kommunar i landet som er med i eit forsøk med elektronisk valkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.

 

 

Stemmeberettiga i alle forsøkskommunane får ein SMS med lenke til valkortet når det er tilgjengeleg. Lenka syner til digitale postkassar for veljarar som nyttar Digipost eller e-Boks. Dei som ikkje har oppretta ein digital postkasse får valkortet sitt på ei personleg side på valg.no. Alle veljarar må logga seg på via ID-porten for å få valkortet sitt.

Veljarar som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlege, og personer som ikke har nytta ID-porten på 18 månader, får valkortet på papir via brevpost.

 

Fann du det du leita etter?