Forsøk elektronisk valkort

Hå er ein av 18 kommunar i landet som er med i eit forsøk med elektronisk valkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.

 

Stemmeberettiga i alle forsøkskommunane får ein SMS med lenke til valkortet når det er tilgjengeleg. Lenka syner til digitale postkassar for veljarar som nyttar Digipost eller e-Boks.

Dei som ikkje har oppretta ein digital postkasse får valkortet sitt på ei personleg side på valg.no.

Veljarar som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlege, og personer som ikke har nytta ID-porten på 18 månader, får valkortet på papir via brevpost.