10 parti stiller til kommunestyrevalet i Hå

I Hå kommune er følgande listeforslag godkjende til kommunestyrevalet 2019:

 

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Høyre
-lista
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Partiet De Kristne
Rødt
Senterpartiet
SV-Sosialistisk Venstreparti

 

 

Valstyret behandla i møtet den 30.04.2019 sak om godkjenning av innkomne listeforslag.

Alle dei 10 listeforslaga vart samrøystes vedtekne.

 
Fylkestingsvalet

15 parti stiller til Fylkestingsvalet i Rogaland.

Dei godkjente vallistene til fylkestingsvalet 2019