Stortings- og sametingsvalet 2017

Valdagen for stortingsvalet er 11. september.
Frå 10. august til 8. september kan du førehandsstemma.

Valurne - Klikk for stort bilete

Kven kan stemme?
Ved stortingsvalet er det berre norske statsborgarar over 18 år som har stemmerett. Det held at veljaren fyller 18 år i løpet av valåret. Veljaren må vera, eller ha vore, registrert som busett i Noreg.

16 - og 17- åringar får ikkje stemma ved dette valet.

Alle som har stemmerett står innført i manntalet. Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset og på biblioteket på Nærbø. 

Kven stiller til val i Rogaland?
I Rogaland fylke har 19 listeforslag blitt godkjende. Her kan du sjå dei godkjende listeforslaga.

Sametingsvalet
Hå kommune har færre enn 30 personar registrert i sametinget sitt manntal. Det er difor kun høve til å stemma i førehandsstemmeperioden til sametingsvalet. Meir info om sametingsvalet kan de finna på sametinget si heimeside.

Fann du det du leita etter?