Utval for tekniske saker og næring

Utvalet består av 9 medlemmar + 1 representant for barn og unge. 

 Sakspapir til møta ligg på nett omlag ei veke før kvart møte.

 
Parti Navn E-postadresse Mobilnummer
KrF Andreas   Bjorland (Leiar)  andreas.bjorland@politiker.ha.no 92 89 03 33
KrF Renate Skretting Renate.Skretting@politiker.ha.no 99 58 05 75
H

Einar Vigrestad

(Nestleiar)

Einar.Vigrestad@politiker.ha.no 93 23 97 74
Ap Njål Sikveland Njal.Sikveland@politiker.ha.no 46 95 31 19
Sp Knut Åge Gjersdal KnutAge.Gjersdal@politiker.ha.no 92 68 97 14
Sp Lenita Salte Lenita.Salte@politiker.ha.no 41 44 70 71
Hå-lista Tor-Henrik Søiland TorHenrik.Soiland@politiker.ha.no 92 01 17 25
Hå-lista Merethe Elin Kvia MeretheElin.Kvia@politiker.ha.no 90 05 82 47
Frp Paul Skretting paul.skretting@politiker.ha.no 91 64 9 985
Barn og unges representant Lars Erling Friestad lefr@ha.kommune.no 51 79 30 74