Utval for opplæring og kultur

 Utval for opplæring og kultur har 9 medlemmar valde for den kommunale valperioden.

 Sakspapir til møta ligg på nett omlag ei veke før kvart møte.

 
Parti Navn E-post adresse Mobilnummer
SV Jeanette Lea Romslo Jeanette.LeaRomslo@politiker.ha.no 90 40 82 24
Sp Anders Braut Ueland (Leiar) Anders.BrautUeland@politiker.ha.no 90 13 48 05
KrF

Jorunn Bø Løge

(Nestleiar)

Jorunn.BoLoge@politiker.ha.no 47 50 06 64
KrF

Vegard Ask

Vegard.Ask@politiker.ha.no

92 64 90 80
Hå-lista Reidar Håland Reidar.Haland@politiker.ha.no 90 65 53 42
Hå-lista Ragnvald Riis Ragnvald.Riis@politiker.ha.no 90 52 52 57
Hå-lista Annette Jensen Gimre Annette.JensenGimre@politiker.ha.no  
H Lene Qvalbein Kverme Lene.QvalbeinKverme@politiker.ha.no 99 10 48 50
H Dagne Skjærpe Aksnes DagneSkjaerpe.Aksnes@politiker.ha.no 48 22 88 28