Utval for helse og sosialsaker

 Utvalet har 9 medlemmar.

 Sakspapir til møta ligg på nett omlag ei veke før kvart møte.

 
Parti Navn E-post adresse Mobilnummer
Hå-lista Mariann Skjærpe (Leiar) mariann.skjaerpe@politiker.ha.no 41 28 22 43
Hå-lista

Sefany Mesfin

(Nestleiar)

sefany.mesfin@politiker.ha.no 99 21 48 02
Sp Gry Kirsti Høyland Sirevåg GryKirsti.HoylandSirevag@politiker.ha.no 93 87 98 57
Sp Silje Hadland Haarr Silje.HadlandHaarr@politiker.ha.no 48 29 33 49
H Jan Harald Forsmo JanHarald.Forsmo@politiker.ha.no 46 94 42 73
FrP

Marianne
H G Osmundsen

Marianne.Houen.Osmundsen@politiker.ha.no 93 43 24 21
KrF Kjersti Skjæveland Kjersti.Skjaeveland@politiker.ha.no 40 21 90 37
KrF Magnus Ånestad Magnus.Anestad@politiker.ha.no 92 06 78 40
SV Øyvind Kvitvær Leidland Oyvind.KvitvaerLeidland@politiker.ha.no 90 51 25 29