Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU). 
Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.
Leiar og nestleiar av utval for opplæring og kultur er valt som representant og vararepresentant i kommunalt foreldreråd.

Politisk representant i SU i barnehagane 2015-2019
Barnehage Medlem Varamedlem Parti
Urhei Wibecke Natås Egil Torland Ap
Vigre Anne Siv Lea Kjell Bakke Nl
Bjorhaug Marianne Osmundsen Leif Egil Espedal FrP
Motlandsmarka Olaus Trygve Bjuland Stein Aarsland KrF
Vibereiret Wibecke Natås Egil Torland Ap
Breidablikk Siri Fuglestad Judith Nærland Skjærpe Sp
Rosktoppen Jan Erik Tuen Benjamin Aarsland Erikstad H
Trekløveren Henrik Lode Frode Solberg Larsen Nl
Lensmannsgarden Jan Erik Tuen Benjamin Aarsland Erikstad H
Varhaug idrettsbarnehage Tor Arne Vigre Bjørnar Gimre Nl
Nymannsbråtet Tor Arne Vigre Bjørnar Gimre Nl
Stokkalandsmarka Svein Høyland Anders Braut Ueland Sp
Askeladden Olaus Trygve Bjuland Stein Aarsland KrF
Måken Siri Fuglestad Judith Nærland Skjærpe Sp

 

Politisk representant i SU i skulane 2015-2019
Skule Medlem Varamedlem Parti
Høyland Henrik Lode Frode Solberg Larsen Nl
Vigre Henrik Lode Frode Solberg Larsen Nl
Marianne Osmundsen Leif Egil Espedal FrP
Motland  Olaus Trygve Bjuland Stein Aarsland KrF
Varhaug Wibecke Natås Egil Torland Ap
Vigrestad Siri Fuglestad Judith Nærland Skjærpe Sp
Ogna Jan Erik Tuen Benjamin Aarsland Erikstad H
Nærbø Anne Siv Lea Kjell Bakke Nl
Varhaug u Tor Arne Vigre Bjørnar Gimre Nl
Vigrestad storskule Svein Høyland Anders Braut Ueland Sp
Fann du det du leita etter?