Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU). 
Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.

Oversikt finn du nedanfor.