Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd. Kontrollutvalet sitt mål er derfor å sjå til at kommunen følgjer regelverket, og at verksemda er målretta, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.

Ansvarleg for sakene er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat RKS

 


Meir informasjon om kontrollutvalet finn du her.

Medlemmar i kontrollutvalet i perioden 2019 - 2023:

 
Navn Adresse Postnummer/stad
Kaj Stokkeland (leiar) Ognavegen  4364 Sirevåg
Agnes Vold (nestleiar)        Langgt 5 4362 Vigrestad
Solfrid Fuglseth Kyrkjevegen 489 4362 Vigrestad
Jon-Ingar Mæland Markavegen 8 4365 Nærbø
Sjur Håland Kydlandsvegen 22 4360 Varhaug
     


2019
Informasjon om møter og saksdokument finn du ved å "klikke" deg inn på linken:

Møtedatoar og saksdokument