Styrer, råd og utval

 Politikarane i Hå er representert i diverse styre, råd og utval. 

 

http://www.styrevervregisteret.no/sok/-/styreverv/kommune/1119

Representant i Rogaland Revisjon IKS

1 representant

1 vararepresentant

Jan Erik Tuen (H)

Ådne Skrettingland (H)

Ragnvald Skjærpefondet

1 representant

1 vararepresentant

Tor Arne Vigre (Nl)

Anne Siv Lea (Nl)

Sven Kvias fond

1 representant

1 vararepresentant

Tor Arne Vigre (Nl)

Anne Siv Lea (Nl) 

Representant til styret for Tryggheim barnehage

1 representant

1 vararepresentant

Eivind Røyneberg (Nl)

Tor Arne Vigre (Nl)

Representant til styret for Tryggheim skular

1 representant

1 vararepresentant

Merete Elin Kvia (Uavhengig)

Stein Aarsland (Krf)

Representant til styret for vinterlandbruksskulen

1 representant

1 vararepresentant

Ingve Berntsen (Sp)

Ådne Skrettingland (H)

Representant til årsmøtet i Jæren Symfoniorkester

2 representantar

2 vararepresentantar

Torhild Egeland Reime (KrF)

Tone Elin Berge (H)

Mette Hauge Sikveland (Nl)

Frode Solberg Larsen (Nl)

Jærmuseet - styret

1 medlem

1 varamedlem

Ordfører

Varaordfører

Representant til styret i Nærbø TV

1 representant

1 vararepresentant

   

Jæren friluftsråd - styre

1 styremedlem

1 varamedlem

Svein Høyland (Sp)

Irene Omland (H)

Jæren friluftsråd – representantar årsmøtet

3 representantar

3 vararepresentantar

Einar Vigrestad (H)

Kjersti Fuglestad (H)

Tobias Ånestad (Sp)

Siri Fuglestad (Sp)

Marianne Bjorland (Nl)

Terje Undheim (Nl)

Jærstrendene Landskapsvernområde - representantar til rådgjevande tilsynsutval

1 medlem

1 varamedlem

Elsa Siqveland (Krf)

Børge Forberg (Frp)

Representant i Rogaland Arboret - representantskapet

1 representant

1 vararepresentant

Svein Høyland (Sp)

Renate Skretting (Krf)

Representant i Aksjon jærvassdrag

1 representant

1 vararepresentant

Arna Høyland (Sp)

Einar Vigrestad (H)

Bedriftsforsamling i Lyse Energi AS

2 representantar

2 vararepresentantar

Ordfører

Varaordfører

Tobias Ånestad (leiar E-verksstyret)

Andreas Bjorland (leiar UTN)

IVAR IKS

Representantskap -

1 medlem

1 varamedlem

Mons Skrettingland (H)

Torild Egeland Reime (Krf)

Styre - samrådingsnemnda får fullmakt til å peika ut representant og vararepresentant. Same person kan ikkje vera medlem av representantskapet eller varamedlem til dette.

Konfliktråd – representant i oppnemningsutvalet

1 representant

1 vararepresentant

Marianne Osmundsen (FrP)

Anne Vold Jensen (Sp)

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - representantskap

1 medlem

1 varamedlem

Reidar Håland (H)

Einar Vigrestad (H)

Hå kommunale heimevernsnemnd

På grunn av ei endring i lova, er kommunal heimevernsnemnd avvikla frå 01. juli 2017 KS vedtak 075/17.

Representant til fellesrådet for sokneråda

1 representant

1 vararepresentant

Terje Undheim (Nl)

Marianne Bjorland (Nl)

Representant i jury for kulturvernpris

1 medlem

1 varamedlem

Grete Hove Vikedal (Nl)

Kenneth Nord-Varhaug (Nl)

Jæren Industripartnar AS

Val av medlemmer/varamedlemmer blir gjort i forbindelse med generalforsamlinga våren 2016.

Jæren Produktutvikling – representant i styret

1 representant

1 vararepresentant

Ordfører

Varaordfører

Byggeskikkutval

2 medlemmer

2 varamedlemmer

Ernst Morten Tuen (H)

Jan Erik Tuen (H)

Grete Hove Vikedal (Nl)

Tor Arne Vigre (Nl)

Leiar: Ernst Morten Tuen

Generalforsamling, Sparebankstiftinga Time og Hå

1 representant

1 vararepresentant

Harald Odland

Grete Karin Stangeland Høiland

Fann du det du leita etter?