Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Styrer, råd og utval

 Politikarane i Hå er representert i diverse styre, råd og utval. 

Her finn du ei oversikt over politikarar som er representert i styrer, råd og utval. (PDF, 167 kB)

KS styrevervregister

"For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har. KS styrevervregister er rettet mot folkevalgte og ledere. Opplysninger om roller innhentes automatisk fra Brønnøysund.
Opplysningene som innhentes fra Brønnøysundregistrene til KS styrevervregister dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. En automatisk publisering sikrer et
styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere.

Et tilgjengelig, fullstendig og oppdatert styrevervregister skal bidra til økt åpenhet og tillit til kommunesektoren"

http://www.styrevervregisteret.no/sok/-/styreverv/kommune/1119