Ordføraren sin vekeplan

   
Veke 43  
   
Måndag 22. oktober 2018  
Kl. 08:30 - 11:30 Styringsgruppemøte Reisemål Jæren - pilot  
Kl. 12:00 - 13:00 Mulig utvidelse av idrettsanlegget på Vigrestad  
Kl. 14:00 - 15:00 Vekemøte med rådmann  
Kl. 18:00 - 20:00 Gjestebud Varhaug sentrum (hjå Eirik J)  
   
Tysdag 23. oktober 2018  
Kl. 08:30 - 09:30 Møte med Lyse (Mariero)  
   
Onsdag 24. oktober 2018  
Kl. 11:00 - 14:00 Styringsgruppen for Regionalplan Jæren og felles referansegruppe for bypakke Nord-Jæren og utb.pk Jæren  
Kl. 15:00  Haustkonferanse KS (Haugesund)  
   
Torsdag 25. oktober 2018   
Haustkonferanse KS (Haugesund)   
Kl. 19:00 - 21:00 Medarbeiderfest Kyrkjekontoret  
   
Fredag 26. oktober 2018   
Kl. 19:00 -21:30 Haustfest 4 H (Varhaug idrettshus)  
   
Fann du det du leita etter?