Ordføraren sin vekeplan

Her kan du følgja med på ordføraren sine arbeidsdagar. Det kan skje endringar i dette programmet.

 

 

Veke 8  
   
Måndag 19. februar 2018  
Kl. 08.30 - 10.00 Jærrådet - formøte for ordførarane  
Kl. 10.30 - 11.30 Besøk av Varhaug idrettsbarnehage  
Kl. 12.30 - 13.30 Møte ang Bjorlandsringen  
Kl. 14.00 - 15.00 Vekemøte med rådmann  
Kl. 15.00 - 16.00 Vekemøte (kvar 2.veke) med varaordførar  
   
Tysdag 20. februar 2018   
Kl. 08.15 - 08.45 Møte om næring, pelsdyr (Klepp rådhus)  
Kl. 08.30 - 14.30 Dagseminar, Jærskulen (Vitengarden)   
   
Onsdag 21. februar 2018   
Kl. 08.30 - 11.30 Styremøte Jærmuseet (Sandnes)  
Kl. 12.00 - 16.00 Eigarmøte Lyse AS (Mariero)  
   
Torsdag 22. februar 2018   
Kl. 18.00 - 21.00 Kommunestyremøte Hå rådhus  
   
Fredag 23. februar 2018   
Kl. 08.30 - 11.30 Jærrådet (Hå rådhus)  
Kl. 13.00 - 14.00 Vigsel  
   
Laurdag 24. februar 2018  
Kl. 15.00 Jubileum Jærbanen (Varhaug - Egersund)  
Fann du det du leita etter?