Ordføraren sin vekeplan

Rådhuset og servicetorget er frå og med torsdag 12. mars stengt for publikum.
Ordføraren kan du kontakta på e-post og telefon.

Ta vare på kvarandre - følg smittevernråda.

Veke 22

 
Måndag 25. mai 2020  
Kl. 08:30 - 09:00 Meieritomta på Nærbø  
Kl. 13:30 - 14:30 Vekemøte med rådmannen  
   
Tysdag 26. mai 2020  
Kl. 09:00 - 12:00 Møte i Jærrådet (Hå rådhus)  
   
Onsdag 27. mai 2020  
Kl. 09:00 - 12:30 Styremøte Jærmuseet  
Kl. 10:00 - 12:00 Årsmøte Norske Vindkraftkommuner LNVK  
Kl. 12:00 - 13:00 Beredskapsmøte - Gjesdal, Klepp, Time og Hå  
   
Torsdag 28. mai 2020   
Kl. 09:00 - 14:00 Styremøte Lyse AS  
Kl. 14:00 - 15:00 Internt formøte - forhandlinger Krusemarka  
Kl. 15:00 - 16:00 Forhandlinger Krusemarka  
   
Fredag 29. mai 2020   
Kl. 08:00 - 09:00 Beredskapsmøte  
   
Med ønskje om ei god veke!