Ordføraren sin vekeplan

Veke 7  
Fredag 15. februar 2019  
Kl. 12:00 - 16:00 Opne årsmøtet Rogaland sau og geit (Forus)  
   
Laurdag 16.februar 2019  
Kl. 09:00 - 10:30 Frukost med  Småjobbsentralen  
   
Veke 8  
Måndag 18. februar 2019  
Kl. 08:00 - 09:00 Oppsummering Beredskapsråd  
Kl. 14:00 - 15:00 Vekemøte med rådmannen  
Kl. 15:00 -16:00 Vekemøte med rådmann og varaordførar  
Kl. 16:30 - 18:00 Møte ang utbyggingspakke Jæren i høve til bymiljøpakken (Fylkeskommunen)  
Kl. 17:15 - 18:00 Samrådingsmøte (ordførarkontoret)  
   
Tysdag 19. februar 2019  
Kl. 08:30 - 14:00 Fellesmøte Jærskulen (Bryne kino)  
   
Onsdag 20. februar 2019  
Kl. 12:00 - 16:00 Eigarmøte Lyse AS (Mariero)  
   
Torsdag 21. februar 2019  
Kl. 09:00 - 12:00 Workshop reiseliv (Sirevåg)  
Kl. 12:00 -15:00 Styremøte i Jærmuseet  
Kl. 14:00 - 16:00 Styringsgruppemøte i utbyggingspakke Jæren  
Kl. 18:00 - 21:00 Kommunestyremøte  
   
Fredag 22. februar 2019  
Kl. 13:00 - 13:30 Vigsel  
Fann du det du leita etter?