Ordføraren sin vekeplan

 

Veke 43

Måndag 19. oktober 2020 
Kl. 13:30 - 14:30 Vekemøte med rådmann
Kl. 14:30 - 15:30 Vekemøte med rådmann og varaordførar
 
Tysdag 20. oktober 2020
Kl. 10:00 - 11:35 Bidra med ungt entreprenørskap
Kl. 14:00 - 16:00 Ekstraordinært styremøte i Lyse AS (Teams)
 
Onsdag 21. oktober 2020
Kl. 09:00 - 11:00 Prosjektet Reisemålsutvikling - mobilisering og satsingsområder (Teams - fylkesmannen)
Kl. 11:30 - 12:30 Avslutning Jæren kemnerkontor (Time rådhus)
Kl. 14:30 - 15:00 Vigsel
Kl. 15:00 - 16:00 Framdrift Kviamarka og Grødaland
 
Torsdag 22. oktober 2020
Kl. 10:00 - 11:30 Representantskapsmøte Rogaland Revisjon (Stavanger)
Kl. 11:30 - 12:15 Informasjon i kantina ved rådmannen (Teams)
Kl. 12:00 -18:00 Styremøte og styreseminar Jærmuseet
 
Fredag 23. oktober 2020
Kl. 13:00 - 14:00 Møte med Haugseng (rådhuset)
 

Med ønskje om ei god haustveke!