Ordføraren sin vekeplan

Veke 4  
Måndag 20. januar 2020  
Kl. 10:30 - 13:00 Møter (Nærbø)  
Kl. 11:00 - 12:00 Møte med Årdal  
Kl. 12:00 - 13:00 Møte med NOT  
Kl. 13:30 - 14:30 Vekemøte med rådmannen  
   
Tysdag 21. januar 2020  
Kl. 09:00 - 10:00 Møte med entreprenør (rådhuset)  
Kl. 10:30 - 11:30 Møte med J.Viste (Nærbø)  
   
Onsdag 22. januar 2020  
Kl. 18:00 - 21:00 Styremøte JSV (Sandnes)  
   
Torsdag 23. januar 2020  
Kl. 08:00 - 12:00 Beredskapsøvelse (Hå rådhus)  
   
Fredag 24. januar 2020  
Kl. 08:00 - 09:00 Vekemøte med rådmann og varaordførar