Kommunestyret

Kommunestyret i Hå har 33 representantar.

Sakspapir til møta ligg på nett ca ei veke før kvart møte. Her finn du og ei oversikt over folkevalde.

Gruppeleiarar
Parti Navn E-postadresse Mobilnummer
Nærbølista Trond Knutsen Trond.Knutsen@politiker.ha.no 901 80 906 
Kristelig Folkeparti Andreas Bjorland Andreas.Bjorland@politiker.ha.no 928 90 333
Høyre Mons Skrettingland Mons.Skrettingland@politiker.ha.no 915 64 440
Arbeidarpartiet Tone Elin Berge Tone.Elin.Berge@politiker.ha.no 995 16 178
Senterpartiet Svein Høyland

Svein.hoyland@politiker.ha.no

970 99 201
Fremskrittspartiet Svein Arve Nygård Svein.Arve.Nygard@politiker.ha.no 900 84 495
Samlingsliste Søre Hå Magnar Mattingsdal

Magnar.Mattingsdal@politiker.ha.no

958 16 137

Partia har opne gruppemøte på rådhuset kvar måndag i veker med kommunestyremøte. Gruppemøta startar kl 1900.

Fann du det du leita etter?