Kommunestyret

Kommunestyret i Hå har 33 representantar.

Sakspapir til møta ligg på nett ca ei veke før kvart møte. Her finn du og ei oversikt over folkevalde.

Parti Navn              E-postadresse Mobilnummer
Hå-lista

Tor-Henrik Søiland

Gruppeleiar

TorHenrik.Soiland@politiker.ha.no   92 01 17 25
  Terje Mjåtveit Terje.Mjatveit@politiker.ha.no  
  Grete Hove Vikedal Grete.Hove.Vikedal@politiker.ha.no  
  Elin Hetland Mong Elin.HetlandMong@politiker.ha.no  
  Merethe Elin Kvia MeretheElin.Kvia@politiker.ha.no  
  Reidar Håland Reidar.Haland@politiker.ha.no  
  Mariann Skjærpe Mariann.Skjaerpe@politiker.ha.no  
  Magnar Mattingsdal Magnar.Mattingsdal@politiker.ha.no  
  Sefany Mesfin Sefany.Mesfin@politiker.ha.no  
       
Kristelig Folkeparti

Andreas Bjorland

Gruppeleiar

Andreas.Bjorland@politiker.ha.no 92 89 03 33
 

Jonas Skrettingland

Ordførar

Jonas.Skrettingland@politiker.ha.no  
  Renate Skretting Renate.Skretting@politiker.ha.no  
  Kjersti Skjæveland Kjersti.Skjaeveland@politiker.ha.no  
  Jorunn Bø Løge Jorunn.BoLoge@politiker.ha.no  
  Vegard Ask Vegard.Ask@politiker.ha.no  
  Magnus Ånestad Magnus.Anestad@politiker.ha.no  
       
Høyre

Jan Erik Tuen

Gruppeleiar

JanErik.Tuen@politiker.ha.no 97 52 23 86
  Einar Vigrestad Einar.Vigrestad@politiker.ha.no  
  Elisabeth S Thunshelle ElisabethS.Thunshelle@politiker.ha.no  
  Jan Harald Forsmo JanHarald.Forsmo@politiker.ha.no  
  Gunn Dalen Håland Gunn.DalenHaland@politiker.ha.no  
       
Arbeiderpartiet

Tone Elin Berge

Gruppeleiar

Tone.Elin.Berge@politiker.ha.no 99 51 61 78
  Njål Sikveland Njal.Sikveland@politiker.ha.no  
  Solfrid Fuglseth Solfrid.Fuglseth@politiker.ha.no  
       
Senterpartiet

Svein Høyland

Gruppeleiar

Varaordførar

Svein.hoyland@politiker.ha.no

97 09 92 01
  Gry Kirsti Høyland Sirevåg GryKirsti.HoylandSirevag@politiker.ha.no  
  Sjur Håland Sjur.Haland@politiker.ha.no  
  Lenita Salte Lenita.Salte@politiker.ha.no  
  Anders Braut Ueland Anders.BrautUeland@politiker.ha.no  
       
Fremskrittspartiet

Svein Arve Nygård

Gruppeleiar

Svein.Arve.Nygard@politiker.ha.no 90 08 44 95
  Paul Skretting Paul.Skretting@politiker.ha.no  
 

Marianne
H G Osmundsen

Marianne.Houen.Osmundsen@politiker.ha.no  
       
Sosialistisk Ventreparti

Jeanette Lea Romslo

Gruppeleiar

Jeanette.LeaRomslo@politiker.ha.no

90 40 82 24

Partia har opne gruppemøte på rådhuset kvar måndag i veker med kommunestyremøte. Gruppemøta startar kl 1900.