Ungdomsrådet

Barn og unge si rett til å uttala seg i saker som vedgår dei, blei på bakgrunn av FN sin barnekonvensjon innarbeida i norsk lov i 2003. Barn og unge har med andre ord rett til å kunne sei si meining i alle sakar som vedkjem dei, og deira meining skal vektleggast.
 

urå 2.jpg - Klikk for stort bilete Barn og unge si deltaking kan sikrast på ulike måtar, og i Hå kommune legg ein til rette for medverknad gjennom ungdomsrådet og innbyggjarrådet. Eit viktig formål med ungdomsråd og innbyggjarråd er å fremja aktiv samfunnsdeltaking, men hovudbodskapen er at ein må ta ungdommen på alvor, og at dei må få bruka sin kompetanse.

Å vere medlem i ungdomsrådet er sosialt og lærerikt. Ein får innblikk i kva som skjer i kommunen, og ein får høve til å sei meininga si og vere med å påverke på ulike måtar. Som medlem i ungdomsrådet kan ein få høve til å vera med på turar, kurs og seminar.

Ungdomsrådet vel sjølv ut ein del av sakene, gjerne etter oppmoding frå andre ungdommar i kommunen. Kva er eigentleg "ei sak"? Ei sak er noko som det burde ha vore gjort noko med. Til dømes: Kva tilbod ønsker ungdom i ungdomskulen? Bør det vera fritidsklubbar på alle tettstader? Kva med andre tilbod?

Rådet vert så aktivt og slagkraftig som medlemmane sjølv gjer det. Når det er påkravd, har medlemmer av Ungdomsrådet rett til permisjon frå skulen. Men det er viktig å understreke at interesse for arbeidet er den faktoren som framfor alt gjer arbeidet meiningsfullt.

 

Ungdomsrådet er både på facebook: https://www.facebook.com/ungdomihaa/  og på Instagram: @uraahaa

Leiar av URÅ 2018 er Harly Bråten SærheimBilde Harly Bråten Særheim URÅ - Klikk for stort bilete og nestleiar er Live Skrettingland.

 Bilde Live Skrettingland URÅ - Klikk for stort bilete

Kontakt

Gjertine  Hognestad
Gjertine Hognestad
Sekretær for Hå ungdomsråd
Telefon: 51 79 35 30
Harly Bråten Særheim
Harly Bråten Særheim
Leiar i Ungdomsrådet
Fann du det du leita etter?