Innbyggjarrådet

Innbyggjarrådet har 12 medlemmar som er utnemnt av kommunestyret. 

Samansetjinga av rådet er slik:

  • 5 representantar for seniorane
  • 3 representantar for menneske med nedsett funksjonsevne
  • 2 representantar frå ungdomsrådet
  • 2 folkevalde.
Innbyggjarrådet er eit rådgjevande organ og skal ta del i den kommunale plan- og utviklingsprosessen. Det betyr at rådet skal ha til uttale alle politiske saker som gjeld eldre, menneske med nedsett funksjonsevne og ungdom sine levekår.    
Parti Navn E-post adresse Mobilnummer
Representantar frå seniorane:
  Johannes Haugstad (leiar) Johannes.Haugstad@politiker.ha.no  
  Kirsten Refsnes (nestleiar) Kirsten.Refsnes@politiker.ha.no  
  Harald Helmsgård Harald.Helmsgard@politiker.ha.no  
  Gustav Håland Gustav.Haland@politiker.ha.no  
  Solveig Aanestad Solveig.Aanestad@politiker.ha.no  
Representantar frå Ungdomsrådet:
  Mari Rimestad Mari.Rimestad@politiker.ha.no  
  Eivind R Fagereng Eivind.RFagereng@politiker.ha.no  
Representantar frå menneske med nedsett funksjonsevne:
  Wenche Haugland Wenche.Haugland@politiker.ha.no  
  Hallgeir Grødeland Hallgeir.Grodeland@politiker.ha.no  
  May Rita Hadland Lea MayRita.HadlandLea@politiker.ha.no  
Representantar frå kommunestyret:
H Elisabeth Skjæveland Thunshelle ElisabethS.Thunshelle@politiker.ha.no 92 03 80 10
Ap Solfrid Fuglseth Solfrid.Fuglseth@politiker.ha.no 90 95 98 66