Innbyggjarinvolvering

 Informasjon, kommunikasjon og involvering.

Kommunen er til for innbyggjarane og det vert arbeidd på fleire måtar for å engasjera og få innspel ifrå ulike grupper av menneske som bur i kommunen. Det er viktig at det er lett å koma i kontakt med dei som er tilsett i kommunen. Etablering av servicetorget er ein viktig milepæl i dette arbeidet. 

Oppstart av prosjekt Klarspråk våren 2016. Me som arbeider i kommunen skal i gong med målretta klarspråkarbeid og grunnen til det er at me ser at mykje av det me skriv ikkje alltid er like lett å forstå.

Me skal gjere om på ein heil del tekstar i brev, nettsider og skjema - for å gjere dei lettare å lese for deg.

Misak.no

Hugs at du alltid har moglegheit til å føreslå ei sak for kommunen. Ein måte å gjere det på er å nytte tenesta misak.no. Om du samlar nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bur i vurdere saka di.

Du treng underskrifter frå to prosent av innbyggjarane, alternativt 300 personar i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan føreslå saker i sin eigen kommune eller fylkeskommune. Du må ikkje ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Sist endra 08.02.2017
Fann du det du leita etter?