Viktig melding

Lukk meldinga

Profilmanual

5 Logo

Hå kommune sin logo består av tre element: Kommunevåpenet, namnet til kommunen og ei fargestripe. Logoen er den fremste identitetsberaren til kommunen. Den bidreg til gjenkjenning og bygger tillit.

Lojalitet er viktig


Det er særs viktig at me ikkje nyttar andre variantar av logoen enn dei som finst i denne manualen. Då unngår me å utvanna den visuelle identiteten til kommunen, og me styrker inntrykket av kommunen som ein moderne og profesjonell institusjon. Kommunevåpenet kan i visse høve opptre åleine utan resten av logoen, som til dømes på flagg, vimplar og vegskilt. Men kommunevåpenet må aldri framstå eller verta nytta som ein mogleg erstatning for kommunen sin logo. Logoen er kommunevåpenet og kommunenamnet samla.

Fargebruk og striper

Kommunevåpenet til Hå kommune består av svart og sølv. Men i mange situasjonar er det av tekniske årsaker ikkje mogleg å nytta sølvfargen. Derfor har med vald å gjengje sølv som kvit på digitale og i trykte media, for å oppnå størst mogleg kontrast til det svarte. Der det er mogleg og formålstenleg å nytta sølv, skal dette gjerast. Elles skal kvit nyttast som erstatningsfarge for sølv. I logoen ligg elementa oppå ei farga stripe. Denne stripa kan vera i ein av fire fargar.

Primærlogo

Last ned blå logo for web/office (JPG, 94 kB)

Last ned blå logo i eps-format (EPS, 2 MB)

Sekundærlogo 

Last ned grønn logo for web/office (JPG, 80 kB)

Last ned grønn logo til trykk (EPS, 2 MB)

 

Last ned rosa logo for web/office (JPG, 88 kB)

Last ned rosa logo til trykk (EPS, 2 MB)

 

Last ned brun logo for web/office (JPG, 13 kB)

Last ned brun logo til trykk (EPS, 2 MB)

Negativ logo

Kvit logo i negativ vert  på mørke eller farga bak grunnar der primær- og sekundær logoar vert vanskelege å lesa.Last ned negativ logo for web/office (PNG, 7 kB)

Last ned negativ logo til trykk (EPS, 3 MB)

Fargestripe

Fargestripa, som er ein del av logoen, kan forlengjast til begge sidene av logoen etter behov. Det er også mogleg å legga inn visjonen “Me løfter i lag” i store bokstavar (versalar) i stripa.  Last ned stripe med logo til høgre (JPG, 42 kB)

Last ned stripe med logo til høgre (EPS, 2 MB)Last ned tekststripe med logo til høgre (JPG, 9 kB)

Last ned tekststripe med logo til høgre (EPS, 2 MB)Last ned tekststripe med logo til høgre og silhuettar (JPG, 12 kB)

Last ned tekststripe med logo til høgre og silhuettar  (EPS, 2 MB)Last ned stripe med logo venstre (JPG, 7 kB)

Last ned stripe med logo venstre (EPS, 2 MB)Last ned tekststripe med logo til venstre (JPG, 9 kB)

Last ned tekststripe med logo til venstre (EPS, 2 MB)
Last ned tekststripe med logo til venstre og silhuettar (JPG, 12 kB)

Last ned tekststripe med logo til venstre og silhuettar (EPS, 3 MB)

Bruken av denne stripa står det meir om under visuelle støtteelement.

Feil bruk av logo

Er du usikker på om du brukar logoen rett?

Sjekk denne oversikta over forboden bruk av logo (PDF, 163 kB)