Viktig melding

Lukk meldinga

Profilmanual

11 Eksempel og malar

Målet er at alle skal klara å utforma planar, presentasjonar og brev sjølv ved bruk av Word og Powerpoint. 

Her finn du ulike malar

Dersom du treng litt meir avanserte saker, har litt meir grafisk kunnskap sjølv eller ønsker å bestilla hjelp til dette, finst det fleire ulike forslag til oppsett.

Her finn du eksempel på planar, bildekor, flag og mykje meir (PDF, 16 MB)