Viktig melding

Lukk meldinga

Profilmanual

10 Annonsar

Jærbladet

Dersom du har eit bodskap som er ekstra viktig, kan du vurdera å annonsera. Me har avtale med Jærbladet om gunstige prisar på samleannonsar.  Send inn tekst og eventuelle bilde du ønsker i annonsen til kommunikasjons- og innovasjonsavdelinga på kominn@ha.kommune.no. Teksten må vera korrekturlesen før du sender inn. Kommunikasjons- og innovasjonsavdelinga sjekkar om det er andre i organisasjonen som også har behov for annonse før me sender manus til Jærbladet. Jærbladet har vår grafiske profil, og utformar annonsane etter denne. 
 

Andre kanalar

Ønsker du å annonsera i andre medium enn Jærbladet, eller ønsker å fremja innlegg på Facebook, legga ut annonse på Finn.no/LinkedIN eller andre kanalar? Ta kontakt med kommunikasjons-og innovasjonsavdelinga på kominn@ha.kommune.no