Viktig melding

Lukk meldinga

Profilmanual

Hå kommune har eigen visjon og visuell identitet. Denne brukarguiden helper oss til å følga dei retningslinene som gjeld. Dette er spesielt aktuelt for dei som jobbar med kommunikasjonsmateriell. Men alle vil ha både nytte og glede av å sjå korleis Hå kommune sitt ansikt mot verda ser ut. Dersom du har spørsmål eller treng rådføra deg om den visuelle identiteten til Hå kommune, kan du kontakta profilansvarleg i kommunen.

E-post: profil@ha.kommune.no