Facebookstrategi

4 Bemanning

Me har ein redaksjon med representantar frå alle tenesteområde. Redaksjonen blir leia av kommunikasjons- og innovasjonsavdelinga og inneheld både administratorer og redaktører.

Medlemmer i facebookredaksjonen er ansvarlege for å legga ut informasjon, overvaka og svara på spørsmål for sine ansvarsområde. Det er viktig at både feeden, innboksen og innlegg frå besøkande blir overvaka på lik linje.