Facebookstrategi

5 Årshjul kommunikasjon

Oversikt over informasjon som bør eller kan formidlast i løpet av året.

5.1 Januar

 • Godt nytt år! Bilete nyttårsmottaking og ordføraren sin tale
 • Nytt om renovasjon
 • Nye prisar og gebyr
 • Brøyting og strøing (Hugs å ta nye bilete)
 • Utlysing etter lærlingar
 • Skøyteis på Grødaland?
 • Stokkalandsmarka tomtesal
 • Nytt kulturprogram
 • Internasjonal minnedag holocaustoffera
 • Kontantstøtte

 

5.2 Februar

 • Frist barnehagesøknad
 • Alle hjerters dag 14.2. (For eksempel «Fridde du i går – treng du lokale til bryllup? eller: tomt i Stokkalandsmarka – kjærlighetsrede…)
 • Morsdag (For eksempel tur til Steinkjerringa – Mor Norge)
 • Tilskot lag og organisasjonar helse og kultur (frist ca 20.2.)
 • Driftsresultat (nettside, eventuelt forklara meir på Facebook)
 • Tomt Stokkalandsmarka

5.3 Mars

 • Byggeskikk- og frivilligprisen - nominer kandidat
 • Musikal kulturskulen
 • Kommunale avgifter
 • Ildsjelpris
 • Kvinnedagen 8. mars
 • Internasjonal dag for glede 20. mars (eks kvardagshelt-film)
 • Internasjonal dag mot rasediskriminering 21. mars
 • Verdens vanndag 22. mars
 • Påmelding ferieklubb Grødaland
 • Frivilligbørs?
 • Opningstider og innkøyring renovasjon i påsken

5.4 April

 • Opningstider og innkøyring renovasjon i påsken
 • Aprilspøk
 • Kampanje e-faktura og fakturainnsyn
 • Bålforbod 15. april
 • Verdens helsedag 7. april
 • Verdens bokdag 23. april
 • God helg: Forslag til tur: eks filmsnutt vedlikehald turstiar
 • Søknadsfrist halltid, Stampen og Lensmannsløa

5.5 Mai

 • Gatefeiing
 • 17. maiprogram
 • Innkøyringsdagar renovasjon mai
 • Internasjonal familiedag 15. mai
 • Verdensdag for kulturelt mangfold 21. mai
 • Varhaugmarken evt stand?
 • Årsmelding
 • Søknadsfrist redusert betaling i barnehage
 • Minna om å seia opp SFO-plassen (Forklaringar og reglar)

5.6 Juni

 • St.Hansbål meld frå til brannvesenet
 • Badevatn-kvalitet og strender
 • Opningstider og innkøyringsdagar renovasjon pinse
 • Opningstider før sommarferie (eks Stampen og symjehallar)
 • Skuleavslutning (eks takka for fint skuleår, dela kjekk film frå ein skule?)
 • Turistinfo: Jærruta, Opplev Hå osv
 • Gartnarinfo eks sprøyting
 • Ung i juli
 • Internasjonal dag for foreldre

5.7 Juli

 • Turistinfo: Jærruta, Opplev Hå
 • Badevatn-kvalitet og strender
 • Film: Me løfter i lag
 • Val: Tidlegstemmer

5.8 August

 • Badevatn-kvalitet og strender
 • Klipp hekken
 • Internasjonal ungdomsdag 12.8.
 • Val: Førehandsrøysting
 • Kulturprogram
 • Kommunale avgifter - forklaring av rekning
 • Stampen og andre opningstider etter ferien

5.9 September

 • Frivilligbørs
 • Open dag på brannstasjonen
 • Val
 • Bli bøssebærer
 • Lærling-kampanje etternølarar

5.10 Oktober

 • Internasjonal dag for eldre 1. oktober
 • Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober
 • Influensavaksine
 • TV-aksjonen
 • Refleksdagen 17. oktober

5.11 November

 • Forslag økonomiplan og budsjett
 • Farsdag
 • Internasjonal toleransedag 16. nov.
 • Julegrantenning program?
 • Verdens toalettdag 19.nov. eks ikkje kast søppel i doen…
 • Barn og unges kommunestyre

5.12 Desember

 • Bytta batteri på røykvarsler
 • Vassmålarstand
 • Pose på dunken - ikkje på døra
 • Sjekk tømmekalenderen
 • Opningstider og innkøyringsruter renovasjon jula
 • Felles fyrverkeri? Forsiktighetsregler

5.13 Generelt

 • Ledige stillingar
 • Gladsaker brann
 • Er søppeldunken din øydelagt (klarer med Roger fyrst)
 • Alle med i Hå
 • Digitale tenester eks byggesaksarkiv på nett
 • Bading i Stampen
 • Politiske møte
 • Stokkalandsmarka tomtesal
 • Stengte vegar
 • Turforslag
 • Vass- og avløpsproblem
 • Kulturarrangement
 • Folkehelse-informasjon
 • Beredskap ekstremver osv
 • Tips og råd om brannførebygging
 • Val