Facebookstrategi

Hå kommune har ei overordna side på Facebook. Målgruppa er innbyggarar i Hå. I tillegg har fleire avdelingar eigne sider som henvender seg til meir avgrensa målgrupper i lokalbefolkninga.

Kommunikasjons- og innovasjonsavdelinga inkludert servicetorget, er ansvarleg for kommunen si overordna facebook-side.