Varhaug sentrum - ein møteplass for alle

Framtidsbilete Varhaug - Klikk for stort bilete15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.

Klikk for presentasjon

Plandokumenta med vedlegg finn du i menyen til høgre. 

Fristen for å koma med innspel var 27. november 2020.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.