Varhaug

Framtidsbilete Varhaug

15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.