Her ser du eit oversyn over alle avdelingane i kommunen. Du kan sjå kven som er tilsett ved dei ulike avdelingane ved å klikke på avdelinga.
Clear

  Avdelingar


  Avdelinger
  >> Vis alle tilsette

  Kontaktinformasjon om tenesta

  Hå kommune,
  Rådhusgata 8
  4360 Varhaug

  Telefon: 51793000