Her ser du eit oversyn over alle avdelingane i kommunen. Du kan sjå kven som er tilsett ved dei ulike avdelingane ved å klikke på avdelinga.
 
Clear
     
 

Avdelingar


Avdelinger
>> Vis alle tilsette

Kontaktinformasjon om tenesta

Hå kommune
Rådhusgata 8
4360 Varhaug
Telefon: 51793000