Tekniske saker og næring

 

Tenesteområdet har ansvar for:

Kontakt

Anne-Kristin Gangenes
Anne-Kristin Gangenes
Kommunalsjef tekniske saker og næring
Mobil: 990 99 353