Sentraladministrasjonen

Fleire administrative funksjonar og fellestenester er samla på rådhuset på Varhaug:

  • Økonomi, løn og rekneskap
  • Politisk sekretariat
  • Personal og organisasjon
  • IKT
  • Dokumentsenter / arkiv
  • Servicetorg
  • Byggjeleiing, drift og vedlikehald