Viktig melding

Lukk meldinga

Sentraladministrasjonen

Fleire administrative funksjonar og fellestenester er samla på rådhuset på Varhaug, med kommunedirektør Rune Kloster Tvedt som øvste leiar.