Sentraladministrasjonen

Fleire administrative funksjonar og fellestenester er samla på rådhuset på Varhaug, med kommunedirektør Rune Kloster Tvedt som øvste leiar:

Grafisk organisasjonskart for sentraladministrasjonen. Alt innhald ligg også lenger nede i teksten. Grafikk - Klikk for stort bilete
Organisasjonskart for sentraladministrasjonen, tekstversjon
 • Politisk sekretariat, Trude Høyland
 • Næring og havn, Mons Skrettingland
 • Kommuneadvokat, Sindre Meling
 • Økonomi og rekneskap, Bente C. Iversen
 • Organisasjon, Hilde Eidsaa Bjorland (konst.)
  • HR/HMS-avdeling, Oddbjørg Egeland Larsen
  • Lønningsavdeling, Elin Skretting Tveiten
  • IT og digitalisering, Øyvind Ueland
  • Innkjøp, Marianne Espedal Boge
  • Dokumentsenter, Lisa Reime Helgeland
  • Kommunikasjon og innovasjon, Hilde Eidsaa Bjorland
 • Eigedom, Arne Birkeland
  • Byggeleiing
  • Drift og vedlikehald, Kristian Oftedal
  • Reinhald, Katarzyna Dzietczyk