Vigsel

I Hå kommune har ordførar, varaordførar og rådmann fått vigselsrett.

 

Tid og stad for vigsel

Det kommunale tilbod om vigsel er slik:

  • Vigsler skal i hovudsak finna stad i kontortida (08.00 – 15.00) måndag til fredag.
  • Vigsel kan òg finna stad ein lørdag i månaden (må avtalast).
  • Tidspunkt for vigsel vert fastsett etter dialog mellom brudefolket og vigslerne.
  • Liten sal i 3.etg eller kommunestyresalen.
  • Gratis, med desse unntak:

Ved vigsel i andre lokaler enn kommunen sine ordinære lokale (kr 1000,-)
Ved vigsel utenom ordinær arbeidstid (kr 1000,-)
Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommunar (kr 1000,-)
Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommunar,
i andre lokaler og/eller utenom arbeidstid (kr 2000,-)

Dette må du gjera:


Før de kan gifta dykk må de sørgje for at nødvendige dokument er godkjent. Informasjon og skjema finn du på sida til Skatteetaten.

Skjemaene (samla) sender du til  folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret føretek så ei prøving av om vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. Behandlingstida her er 2-3 veker, så vær ute i god tid før bryllupet. 

Når de har fått godkjent prøvingsattest, må kommunen ha motteke den (originalen) seinast 2 veker før vigsel.

Dersom du vil bestille tid for vigsel eller har spørsmål, kan du ta kontakt med:

Servicetorget enten på telefon 51 79 30 00 eller på e-post

Korleis føregår seremonien?

De må møte opp i Servicetorget seinast 15 minutt før avtalt tid for vigsel. Dette gjeld og eventuelle gjester. Her vil de verta godt mottekne og følgd vidare til venteområdet utanfor seremonirommet. 
Det skal vera to vitne til stades under seremonien. Vanlegvis er dette forlovarane, men det kan og vera to andre myndige personar.
Sjølve seremonien varer i 10-15 minutt.
Vigslar les ein fastsett tekst (Fastsatt ved kongelig resolusjon av 5. desember 2008).
Dersom de ønskjer å utveksle ringer, gjer de det når vigslar har erklært dykk for rette ektefolk.
I slutten av seremonien underteiknar brudepar, vitna og vigslar vigselsprotokollen.

De må gjerne ta bilete både før, under og etter seremonien.

Vigsel - Klikk for stort bilete

Kontakt

Marianne Espedal Boge
Marianne Espedal Boge
Leiar, politisk sekretariat
Telefon: 51 79 30 12
Fann du det du leita etter?