Vigsel

Ansvar for borgarleg vigsel vert frå 1. januar 2018 overført frå tingretten til kommunen.

I Hå kommune har ordførar, varaordførar og rådmann fått vigselsrett.

Tid og stad for vigsel

Det kommunale tilbod om vigsel er slik:

  • Vigsler skal i hovudsak finna stad i kontortida (08.00 – 15.00) måndag til fredag.
  • Vigsel kan òg finna stad ein lørdag i månaden (må avtalast).
  • Tidspunkt for vigsel vert fastsett etter dialog mellom brudefolket og vigslerne.
  • Liten sal i 3.etg eller kommunestyresalen.
  • Gratis, med desse unntak:

Ved vigsel i andre lokaler enn kommunen sine ordinære lokale.

Ved vigsel utenom ordinær arbeidstid.

Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommunar.

Dette må du gjera:


Før de kan gifta dykk må de sørgje for at nødvendige dokument er godkjent. Informasjon og skjema finn du på sida til Skatteetaten.

Skjemaene sender du til  folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret føretek så ei prøving av om vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille tid for vigsel, kan du ta kontakt med:

Marianne Espedal Boge enten på telefon 51 79 30 12 eller på e-post

Vigsel - Klikk for stort bilete

Kontakt

Marianne Espedal Boge
Marianne Espedal Boge
Leiar, politisk sekretariat
Telefon: 51 79 30 12
Fann du det du leita etter?