Vakttelefonar

Servicetorg: tlf 51 79 30 00

Vakttelefonar

Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Medisinsk nødtelefon 113
Vakttelefon barnevernet 992 14 938
Barnevernvakta 905 41 321
Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland

902 40 200

51 51 02 02 (Legevakta i Stavanger)

Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon brann 415 32 664
Krisesenter 51 53 06 23
Krisesenter for menn 51 53 22 27

Teknisk vakt

Teknisk vakttelefon ringer du for eksempel ved:

  • Tette sluk
  • Hindringer/skader på kommunal veg
  • Feil på vassforsyning
51 79 30 90