Kontakt oss

Sikker sending - eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal som kan hackast og misbrukast, e-postar kan stoppast i spamfilter eller ikkje kome fram av andre årsakar. Sensitive personopplysningar som t.d. informasjon om helse og sosiale forhold bør difor ikkje sendast via e-post.

Ved å bruke eDialog kan du trygt sende digitale dokument til Hå kommune gjennom ein sikker kanal.

Du skal ikkje bruke eDialog viss

  • det gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hos oss, då kan du bruke chatfunksjon, facebooksida vår eller du kan sende e-post til post@ha.kommune.no
  • kommunen har elektroniske skjema til føremålet, t.d. søknad om barnehageplass, søknad om stilling mm., då kan du bruke søknadssenteret vårt
  • eDialog kan ikkje nyttast for dialog til legetenestene.

 

Servicetorget kan hjelpe deg med det meste du lurer på om kommunale tenester. Ring oss gjerne på tlf 51 79 30 00 mellom kl 07:45 og 15:15

 

Vakttelefonar

Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Medisinsk nødtelefon 113
Vakttelefon barnevernet 992 14 938
Barnevernvakta 905 41 321
Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland

902 40 200

51 51 02 02 (Legevakta i Stavanger)

Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon brann 415 32 664
Krisesenter 51 53 06 23
Krisesenter for menn 51 53 22 27

Teknisk vakt

Teknisk vakttelefon ringer du for eksempel ved:

  • Tette sluk
  • Hindringer/skader på kommunal veg
  • Feil på vassforsyning
51 79 30 90