Viktig informasjon om koronavirus

SU skuleåret 2018/19 Nærbø ungdomsskule

Samarbeidsutvalet består av to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Undervisningspersonalet: Jan Ove Tobiassen og Viktor Andersson

Andre tilsette ved skulen: Kari Ann Røgenes Bjørnsen

Foreldrerådet: Rune Øyen og Lene Jørgensen

Elevane: Eivind Johan Rønneberg Fagereng og Thiril Cederstrøm Hjertuslot

Politiske representantar: Ragnvald Riis og Andrea Reime Tjøtta