SU skuleåret 2018/19 Nærbø ungdomskule

Samarbeidsutvalget består av to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Undervisningspersonalet: Jan Ove Tobiassen og Viktor Andersson

Andre atilsette ved skulen: Kari Ann Røgenes Bjørnsen

Foreldrerådet: Ingunn Høland og Gunn Sissel Brastevik

Elevane: 2 representantar

Politiske representanter: Trond Knutsen og Kjell Bakke (Anne Siv Lea frå januar 2019). Alle frå Nl.

Fann du det du leita etter?