Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

SMU skuleåret 2020/21

Skulemiljøutvalet består av elevar, føresette, tilsette, skuleleiing og kommunen. Utvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, foreldra, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet. Det skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak. Utvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet på skulen.

Undervisningspersonalet: Mona Bø 

Andre tilsette ved skulen: Kari Ann Røgenes Bjørnsen

Foreldrerådet: Torgeir Erfjord og Rune Øyen

Elevane: Arya Maman, Rawand Kameran Hassan og Sjur Grov-Hagen

Kommunen: Ragnvald Riis og Linda Hadland Forsmo