Viktig informasjon om koronavirus

SMU skuleåret 2018/19

Skulemiljøutvalet består av elevar, føresette, tilsette, skuleleiing og kommunen. Utvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, foreldra, skolen og dei tilsette i arbeidet med skolemiljøet. Det skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak. Utvalet kan òg be skolen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet på skulen.

Undervisningspersonalet: Jan Ove Tobiassen og Viktor Andersson

Andre tilsette ved skulen: Kari Ann Røgenes Bjørnsen

Foreldrerådet: Ingunn Høland og Gunn Sissel Brastevik

Elevane: 4 representantar

Kommunen: 2 representantar