Råd og utval

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er ein viktig føresetnad for at elevane skal få eit godt læringsmiljø. Foreldre og elevar er sikra medverknad i skulen gjennom både SU (samarbeidsutvalet) og SMU (skulens miljøutval). I tillegg er foreldra sikra medverknad gjennom deltaking i FAU (foreldra sitt arbeidsutval) og gjennom arbeidet som foreldrerepresentantar i dei ulike gruppane.

Elevane er sikra medverknad gjennom klasserådsarbeidet og elevrådet, og er i tillegg representerte i SU og SMU.

Sjå meny - råd og utval - for å sjå kven som er med dette skuleåret.

Ein vel representantar til FAU på første foreldremøte kvar haust. Det vert valt to representantar frå kvart trinn.  Av desse 6 representantane i FAU vel ein to representantar til samarbeidsutvalet. 

For å få kontinuitet i utvalet sitt arbeid, har ein følgjande valordning:

8.trinn: 

Ein representant som sit i to år, og ein som sit i eit år.


9.trinn: 

Ein representant som sit i to år, i tillegg til den som sit vidare frå året før.


10.trinn: 

Ein representant som sit i eit år, i tillegg til den som sit vidare frå året før.

Fann du det du leita etter?