Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Ordensreglement

Skulen har fått nytt ordensreglement etter vedtak i SU 13.mars 2019. Heile versjonen finn du ved å klikke her:
 

Klikk for stort bilete

 

I ordensreglementet finn du følgjande:

  • Føremål og virkeområde
  • Reglar om orden og åtferd
  • Tiltak ved brot på reglar
  • Lovbrot og saker som vert melde til politiet
  • Undersøkingar - nødverje - erstatning
  • Reglar for sakshandsaming ved sanksjonar
  • Heimel 
  • Med meir

Ei presisering som er ny i haust, er at det ikkje er lov å oppbevare rusmiddel på skulen.