Utviklingsplan Nærbø ungdomsskule

Nærbø ungdomskule har ein to-årig utviklingsplan som gjeld i perioden 2018-2020. Skulen har to hovudmål som handlar om elevresultat og elevmiljø. Me førebur oss også på ny læreplan som snart kjem, og dette arbeidet vert synleg gjennom tiltak for å nå hovudmåla.

Planen finn de vedlagt som eiga fil her:
Fann du det du leita etter?