Viktig informasjon om koronavirus

Kroppsøving

Klikk for stort bilete

Kroppsøving, som også symjing er ein del av, er ein del av grunnskuleopplæringa. Dusjing kan opplevast som problematisk og uttrygt for elevane, men det er forventa at alle dusjar. Dersom det skulle oppstå problem i samband med dusjinga, er det viktig med eit godt samarbeid mellom skule og foreldre.

Det er mange som nyttar symjebassenget ved skulen, og det er difor viktig at reinhald i samband med symjing vert teke på alvor, og at ein nyttar såpe. I bassenget skal alle bruka badehette.