Viktig informasjon om koronavirus

FAU Motlandsmarka barnehage

For å sikra samarbeidet med heimen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. 

Eksempel på oppgåver for FAU:

  • Kontakt mellom barnehage og foreldre.
  • Vera behjelpelige på oppdrag for barnehagen.
  • Har ansvar for 17. mai-toget.
  • Har ansvar for sommaravslutninga i barnehagen.
  • Arrangerer ev. juletrefest.
  • Finn nye representantar til SU/FAU kvar haust.
  • Dugnad ute/inne.
  • Har ansvar for ev. foredragskveldar.
  • Turar for barn og foreldre.

Representantar FAU:

 

Gul Siri Skånvik Bjorland 905 58 788             siri.s.bjorland@gmail.com
Grøn Ole Morten Njærheim 986 22 834 olemorten86@hotmail.com
Lilla Khatuna Shubladze 911 39 222 khashub@yahoo.com
Oransje Kirsti Alice Nygård 480 97 667 ka.nygaard@live.com
Blå Tone Emerson Skavås 412 77 241 teskavaas@outlook.com
Rød Lenita Håland 913 56 069 le_haaland@hotmail.com