Sjukdom

På grunn av smittefare skal ikkje sjuke barn vere i barnehagen. Hugs å gje beskjed til barnehagen viss barnet er sjukt. Etter sjukdom skal barnet haldast heime til det er friskt nok til å vere ute.

Klikk for stort bilete

 

 

 

De som foreldre må vurdere barnet sin allmenntilstand og smittefaren for dei andre barna og vaksne.

Ved oppkast eller diaré må barna vere heime i 48 timar etter at det har stoppa opp på grunn av stor smittefare.

Medisin: det er foreldra som har ansvar for å gje barna medisin, men viss det er nødvendig kan personalet gjere det. Då må det fyllast ut eit medisinskjema.

For meir informasjon om sjukdom og smitte, les folkehelseinstituttet sine anbefalingar.

Fann du det du leita etter?