Viktig informasjon om koronavirus

Kjøp av timar/ dag

Viss barnehagen har kapasitet til det, er det mogleg å kjøpe ekstra timar eller ein hel dag viss barnet har redusert plass.

Prisen er 29,- pr. time og 266,- pr. dag. Dette kjem på den ordinære rekninga.