Viktig informasjon om koronavirus

Avdelingane

 

Barnehagen har 6 avdelingar. Hausten 2019 er me 89 barn, og 29 tilsette.

 Klikk på felta ovanfor for å få meir informasjon om dei enkelte avdelingane.