Viktig informasjon om koronavirus

Motlandsmarka barnehage

Klikk for stort bilete

Barnehagen har 6 avdelingar. Hausten 2019 er me 89 barn og 30 tilsette.

Opningstida er frå kl.06.45 -16.15 og tilbodet er 3, 4 eller 5 dagar pr. veke med opphaldstid inntil 9 t/d.

I barnehagen vår legg me stor vekt på at alle barn skal få oppleve å få ein god barndom. Kva me legg i det, kan de lesa meir om i årsplanen vår.

Visjonen vår er: "Saman om ein god barndom"

Motlandsmarka barnehage opna 1. desember 2015 og ligg i Motlandshagen på Nærbø. Me har eit flott og innbydande bygg med mange ulike rom med moglegheiter for varierte aktivitetar. Me har eit spennande uteområde og eit unikt nærområde som me nyttar ofte.

Me har og ein sterk fagleg kompetanse i personalgruppa. Me har hatt eit tett samarbeid med Kari Pape over 2 år der me har fått ein sterkare og betre forståing av kor viktig vaksne sine holdningar og handlingar er for at barn skal oppleva seg som viktige og som ein del av fellesskapet. At kvaliteten ligg i relasjonane mellom vaksne og barn.

Me har lese boka "Se barnet innenfra" i heile personalet . Ei veldig lærerik og viktig bok som har gitt oss mange gode refleksjonar rundt eigen praksis. Dette barnehage året les me " Å velge det varme blikket" av Liv Berit Heimstad Tønnessen.

I 2018 og 2019 har me vore med i prosjektet: "Inkluderande barnehage og skulemiljø" saman med andre barnehagar og skular i Jærskulen.  Her har me lært mykje om å  skape gode, trygge og inkluderande barnehagemiljø for å bekjempa mobbing. Samt kva me som personalet kan gjera for å oppdaga, førebygga og handtera mobbing det på ein god måte. Boka som me har brukt i dette arbeidet er ; "Mobbeatferd i barnehagen" av Pål Roland og  Ella Cosmovici Idsøe. Sjølv om prosjektet saman med Jærskulen er avslutta, fortsett dette viktige arbeidet vidare i barnehagen.

Kontakt

Lars Harald  Heskestad
Lars Harald Heskestad
Styrar
Mobil: 992 14 803
Kjersti Eeg Aanestad
Kjersti Eeg Aanestad
Assisterande styrar