Motlandsmarka barnehage

Klikk for stort bilete

Barnehagen har 6 avdelingar. Hausten 2019 er me 89 barn og 30 tilsette.

Opningstida er frå kl.06.45 -16.15 og tilbodet er 3, 4 eller 5 dagar pr. veke med opphaldstid inntil 9 t/d.

I barnehagen vår legg me stor vekt på at alle barn skal få oppleve å få ein god barndom. Kva me legg i det, kan de lesa meir om i årsplanen vår.

Visjonen vår er: "Saman om ein god barndom"

Motlandsmarka barnehage opna 1. desember 2015 og ligg i Motlandshagen på Nærbø. Me har eit flott og innbydande bygg med mange ulike rom med moglegheiter for varierte aktivitetar. Me har eit spennande uteområde og eit unikt nærområde som me nyttar ofte.

Me har og ein sterk fagleg kompetanse i personalgruppa. Me har hatt eit tett samarbeid med Kari Pape over 2 år der me har fått ein sterkare og betre forståing av kor viktig vaksne sine holdningar og handlingar er for at barn skal oppleva seg som viktige og som ein del av fellesskapet. At kvaliteten ligg i relasjonane mellom vaksne og barn.

Me har lese boka "Se barnet innenfra" . Ei veldig lærerik og viktig bok som har gitt oss mange gode refleksjonar rundt eigen praksis. 

I år skal me vera med i eit prosjekt der me skal få hevja kompetansen vår om mobbeåtferd i barnehagen og kva me som personalet kan gjera for å oppdaga, førebygga og handtera det på ein god måte. Boka som me skal bruka i dette arbeidet er ; "Mobbeatferd i barnehagen" av Pål Roland og  Ella Cosmovici Idsøe. Ei viktig satsing som me er glad for å få vera med på.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Erna Ueland
Erna Ueland
Styrar
Kjersti Eeg Aanestad
Kjersti Eeg Aanestad
Assisterande styrar