Motland skule

Velkommen til Motland skule

Motland skule er ein av dei fire barneskulane på Nærbø. Vi ligg plassert i eit boligområde på Nærbø, like ved fugleparken.

 

I skuleåret 2015/16 har vi ca. 460 elevar. 

 

Vi har eit skulebygg som vart opna januar 2007. I den nye skulen er alle spesialromma og klasseromma til 4.-7. klasse. Elevane i 1.-3. klasse har sine klasserom i skulen som vart bygd i 1987/92. Denne delen av skulen heng saman med den nye delen.

 

Med nokre få unnatak har alle elevane mindre skuleveg enn 1,5 km.

Ansvarlig redaktør: Rune Roaldsen
Login for redigering