Viktig informasjon om koronavirus

Foreldreråd

 Alle barnehagar har foreldreråd. 


Foreldrerådet består av foreldra/ føresette til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet vel representantar til barnehagen sitt samarbeidsutval.


Foreldresamarbeid
Ikkje alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om sakar som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året.