Viktig informasjon om koronavirus

Foreldresamarbeidsutval Måken (FAU)

For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Barnehagen har og eit FAU, som er foreldrerådet sitt arbeidsutval.

Barnehageeigaren skal sørge for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
Ikkje alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om saker som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året. Les meir om foreldresamarbeidet under menyvalet "Samarbeid med heimen".

Oppgåver for FAU i Måken barnehage;

  • Vere eit bindeledd mellom foreldre og SU/ barnehagen. Ta imot innspel frå foreldra.
  • Velge 2 varamenn til SU.
  • Velge leiar og sekretær for FAU. Ha møter og skrive referat frå møta.
  • Ansvar for 17. maitoget
  • Arrangere juletrefest om ønskeleg.
  • Arrangere Foreldrerådsmøte om ønskeleg. (møte for alle foreldra utan personalet)

Arrangere andre turar/samankomstar om de ønsker det.

Fau 2019 -2020
Verv Navn Mobil
Leiar Jorunn Elin Skoran 900 64 973
Sekretær Susanne Nøttveit 976 53 601
Marte Skjørestad 982 85 817
Ingelin Sirevåg 915 58 637
Ane Sirevåg 413 57 180
Anna Håland 924 97 633