Viktig informasjon om koronavirus

Måken råd og utval

 

 For å sikra samarbeidet mellom heimen til barna og barnehagen har kvar barnehage eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Barnehagen har og eit FAU, foreldra sitt arbeidsutval. Barnehageeigaren skal syte for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Sjå under menyen samarbeidsutvalet og FAU for meir informasjon om desse samarbeidsorgana og kven som er representantar.