Viktig informasjon om koronavirus

Kompetanse for mangfald

Barnehagens arbeid med språkstimulering i forhold til barn med minoritetsspråkleg bakgrunn og alle andre barn.